Galleri

” Sällan bjuds man något annat än det
väntade vid konserter. De brukar vara noga
mallade såväl i låtval som tidsram.
Men plötsligt inträffar något
oväntat. Mer, och annorlunda. ”

- Göran Holmquist, HD